İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız

En Önemli Sermayemiz
Nitelikli İnsan Gücümüz

İttifak Holding ve şirketlerinin çalışan politikası, insan kaynağının ‘kıymet’ olduğu bilinci ve yaşam boyu eğitime olan inancı ile şekillendirilmiştir. Şirket, alanında en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, tüm paydaşlarının faaliyetlerinin bir parçası olmaktan onur duyduğu, faaliyet gösterdiği sektörlerde en çok beğenilen ve tercih edilen kurumlar oluşturmayı hedeflemektedir. İttifak Holding insan kaynakları stratejisi, faaliyet gösterilen sektörlerde dünya standartlarını gözeten bir yönetim anlayışının sergilendiği, çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu ve herkesin çalışmak istediği örnek bir kuruluş olmaktır.

  • İnsan kaynağını doğru bir şekilde seçmek,
  • Nitelikli insan kaynağının bulunmasında yaşanılan sorunları iş başı programlarıyla çözmek,
  • Ulaşılabilir hedefler vererek çalışanların gelişimine katkı sağlayacak eğitim imkânları sunmak,
  • Performans sistemin çıktılarıyla birlikte yüksek performansı ödüllendirmek,
  • Çalışanın mesleki yaşamını geliştirmenin yanı sıra özel yaşamında da mutlu olmasını sağlayacak özendirici faaliyetlerde bulunmak
  • İttifak Holding’in insan kaynakları alanındaki öncelikli hedeflerindendir.
600'den fazla kişiyi istihdam eden İttifak Holding ve grup şirketlerinde 20'den fazla öğrenciye de staj yapma imkânı sunulmuştur.

Şirket, üniversitelerin organize ettiği birçok kariyer günü etkinliğine katılmış olup,
öğrencileri bilgilendirme görüşmeleri yapmış ve destekleyici anlamda da yer almıştır.

Eğitim

Bireysel ve mesleki gelişimini sürekli kılacak eğitimlere devam eden İmaş Makina, bilginin sürekli olarak yenilendiği günümüzde, çalışanlarının yeniliğe ve değişime hızlı uyum sağlamasını öncelikleri arasında görmektedir. Hem iç, hem de dış kaynaklı eğitimlerini sürdüren İmaş, İntranet üzerinden verdiği eğitimlerle çalışanlarına, internetin olduğu her ortamda kişisel ve mesleki gelişim fırsatı sunmaktadır.